Pagament

El Preu Total del lloguer serà el preu de la propietat més els 200 Є de dipòsit, en qualsevol cas.

Preu Total = Preu del lloguer de la propietat + 200 Є de dipòsit.

Aquest Preu Total es paga en dues parts:

  • Un primer pagament, paga i senyal, al fer la reserva de la casa o apartament. Els diners s’ingressaran en un compte bancari en un període de 15 dies després de rebre la notificació de pagament. Aquest import no serà retornat en cas d’anul·lació de la Reserva (punt 10, condicions generals).
  • El segon pagament, corresponent al Preu total menys la paga i senyal, es farà al rebre les claus de la casa o apartament, el primer dia de lloguer.

Important: La devolució del dipòsit de 200 Є es farà durant l’últim dia de lloguer. Aquest dipòsit no serà retornat si no es compleixen les condicions de lloguer (punt 9, condicions generals).